Formulier Integriteitsmeldingen

Via deze pagina kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door Fairtrade Belgium, met inbegrip van haar medewerkers en bestuurders tijdens de uitoefening van hun opdracht. De melding en de behandeling van klachten verloopt vertrouwelijk, onafhankelijk en houdt rekening met de melder en de benadeelde. Je kunt ervoor kiezen om anoniem een melding te maken als je dat wilt. Echter, zonder een e-mailadres kunnen we geen contact met je opnemen om je melding verder te bespreken. Als je ervoor kiest om anoniem te blijven, vragen we je om zoveel mogelijk informatie te verstrekken in dit formulier om ons te helpen bij het afhandelen van je melding.

Centraal meldpunt voor meldingen van misbruik in de ontwikkelingssamenwerking

Klacht indienen