Getuigenissen van producenten


Elk land, elke regio en elke gemeenschap is anders: de klimaatomstandigheden, de topografische situatie, de gekweekte gewassen, de soorten organisaties… Afhankelijk van de plaats en de soort activiteit die je onder de loep neemt, zie je wat de grote uitdagingen zijn. Soms zijn die verschillend, soms gelijkaardig, maar de oplossingen zijn allemaal gericht op één gemeenschappelijk doel: producenten ondersteunen in hun recht op een leefbaar inkomen, waardige levensomstandigheden en zeggenschap over hun toekomst.