Het label verkrijgen

Word Fairtrade businesspartner

Vragen over het Fairtrade label?

Cécile helpt je verder

Kiezen voor Fairtrade betekent een meerwaarde voor jouw bedrijf in verschillende opzichten:

Voor je duurzaamheidsstrategie

De Fairtradestandaarden zijn bijzonder veeleisend, omdat zij streven naar concrete, duurzame en ambitieuze economische, sociale en ecologische veranderingen. Je bedrijf, klein, middelgroot of groot, kan mee zorgen voor betere levensomstandigheden voor de producenten in het Zuiden en ook voor een duurzamere toeleveringsketen.

Voor je klanten

In België kent een groeiend aantal consumenten het Fairtradelabel: Vandaag ligt dat percentage op 75%.

93% van hen vertrouwen het label, en 60% van hen bevestigt dat ze elk jaar minstens één van de 1600 Fairtrade producten koopt.

70% van hen zouden graag zien dat het Fairtrade aanbod in de winkelrekken groter wordt - hoog tijd dus om te antwoorden op die vraag!*

*Cijfers afkomstig uit een GFK studie uit 2017

Voor je risicobeheer

De naleving van de Fairtradestandaarden wordt volledig onafhankelijk gecontroleerd door FLOCERT, een certificeringsorganisatie die is geaccrediteerd volgens de ISO-norm 17065. Bij Fairtrade zijn alle actoren in de waardeketen bij contract opgenomen in het systeem. Dat garandeert de transparantie.

Voor je communicatie

Fairtrade is het ethische label dat de hoogste mate van bekendheid en vertrouwen geniet. Het label biedt je de kans om eenvoudig en voordelig te communiceren over je engagement op het vlak van duurzaamheid. Het team van Fairtrade Belgium biedt professionele en individuele ondersteuning voor je communicatie en kan ook vorming voorzien voor jouw personeel.

Hoe kan je samenwerken met Fairtrade?

Wil je graag een Fairtrade label op je product? Dan biedt Fairtrade Belgium je twee opties aan:

 • Label voor een Fairtradeproduct

  'All that can be must be Fairtrade': In het kader van dit model “All that can be” (ATCB) plaats je dus een label op je Fairtradeproducten en haal je voordeel uit de bekendheid van het label:

  • 93% van de Belgen heeft vertrouwen in het label
  • 75% van de Belgen herkent het logo
  • 69% van de Belgen koopt Fairtrade producten

  Er moeten twee voorwaarden vervuld zijn:

  • Elk ingrediënt dat Fairtrade kan zijn, moet dat ook zijn.
  • Het totale percentage Fairtrade moet minimum 20% bedragen.
 • Label voor een Fairtrade-ingrediënt

  Via het model “Fairtrade Sourced Ingredient” (FSI) verbind je je ertoe om op lange termijn grote volumes te kopen van een specifiek ingrediënt, waarnaar dit FSI-label op je producten zal verwijzen.

Het doel van het Fairtrade label: ervoor zorgen dat de boeren in het Zuid samen en op eigen kracht kunnen investeren in een betere toekomst via de producten die ze verbouwen. Essentieel is dat de volumes die tegen Fairtradevoorwaarden worden verkocht, blijven groeien om zo aanzienlijk meer de impact te bereiken via de premie voor de boerencoöperaties. De afgelopen jaren zijn er (inter)nationaal indrukwekkende stappen gezet. Het volume Fairtradeproducten is fors gegroeid. Het gaat echter niet snel genoeg.

Op wereldwijde schaal kan Fairtrade nog veel winnen. Groeien betekent zoeken naar nieuwe wegen. Daarom is het ‘Fairtrade Sourcing Programma’ voor cacao, suiker en katoen gelanceerd.

Voor cacao, suiker en katoen is het Fairtrade aanbod vele malen groter dan de vraag. Dit leidt tot onvoldoende marktafzetkansen voor de boeren. Met een Fairtrademarktaandeel voor cacao van 4% en met een marktaandeel voor katoen dat lager ligt dan 1%, en dit na 25 jaar Fairtrade, is de nood ontstaan aan een andere aanpak naast de huidige.

Met het vernieuwde model van ‘Fairtrade Sourced Ingredient’ gaan we nu nog een stapje verder: naast cacao, suiker en katoen, kan nu ook elke grondstof worden aangekocht tegen Fairtrade voorwaarden. Voor de producent verandert er niets, de Fairtrade criteria met minimumprijs en premie blijven dezelfde. We vragen bedrijven een duidelijk en langdurig engagement aan te gaan om zo het Fairtrade ingrediënt te integreren in hun aanvoerketen. Vervolgens kunnen ze communiceren over hun engagement, en het het specifieke label gelinkt aan het programma gebruiken op hun verpakkingen.

Meer info over de betekenis van verschillende labels

Hoe vraag je de licentie voor het Fairtradelabel aan?

 • Het licentiecontract

  Het licentiecontract wordt met Fairtrade Belgium afgesloten en omvat in grote lijnen het volgende:

  • Het recht om het Fairtradelabel te gebruiken op een afgewerkt eindproduct
  • De richtlijnen voor samengestelde producten
  • De verpakkingsrichtlijnen
  • De kwartaalaangifte van de Fairtradeverkopen
  • De betaling van de licentiebijdrage per kwartaal
 • Het certificeringscontract

  Het certificeringscontract wordt met FLOCERT afgesloten en omvat in grote lijnen het volgende:

  • Het recht om deel te nemen aan de verwerking en/of verkoop van Fairtradeproducten
  • De Fairtradestandaarden
  • De checklist op basis van de Fairtradestandaarden
  • De audit- en certificeringsprocedures
  • De betaling van de jaarlijkse certificeringsbijdrage

Fairtradestandaarden

Fairtrade International, onze koepelorganisatie, ontwikkelt Fairtrade standaarden die ervoor zorgen dat de boeren een sterke onderhandelingspositie hebben in de handelsketen.

 • Criteria voor boeren:
  • De minimumprijs. Kopers die producten afnemen bij Fairtradeboerenorganisaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen, ook wanneer de wereldmarktprijs lager ligt. Dit moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken.

  • Langetermijnhandelsrelaties. Om zekerheid te bieden is het belangrijk dat deze langetermijnhandelsrelaties tussen de boeren en hun afnemers worden aangegaan.
 • Handelscriteria:

  • Traceerbaarheid en transparantie. Dit is essentieel in het aankoopbeleid en het productieproces. De Fairtradeproducten moeten gemakkelijk te traceren zijn en te scheiden zijn van conventionele producten om vermenging te voorkomen. Voor rietsuiker, sap, cacao en thee bestaan andere vereisten. Lees hier meer over. Daarnaast moet er altijd worden aangekocht bij een door Fairtrade gecertificeerde leverancier.
  • De samenstelling van Fairtradeproducten. In het kader van het model “All that can be must be Fairtrade” zijn de volgende regels van toepassing:

   • Indien het product uit 1 ingrediënt bestaat, moet dit 100% Fairtrade zijn
   • Bij samengestelde producten moeten alle ingrediënten die Fairtrade kunnen zijn, ook Fairtrade zijn.
   • Het totale Fairtradepercentage van het product moet minstens 20% bedragen.

  • Bij het model ‘Fairtrade Sourced Ingredient’ geldt de regel dat minstens 1 ingrediënt in het samengesteld product 100% Fairtrade is.

  Lees hier alle criteria

Controle

Om te garanderen dat de Fairtradestandaarden worden nageleefd, voert Fairtrade Belgium regelmatig controles uit op de volgende wijze:

 • Productgoedkeuring online. Voor elk product met het Fairtradelabel wordt gevraagd om in de online databank de specifieke gegevens (samenstelling, toeleveringsketen, …) in te vullen en het verpakkingsontwerp op te laden voor goedkeuring.
 • Kwartaalaangifte. Per kwartaal vult de licentiehouder het online aangifterapport in met de Fairtradeverkoopcijfers. Daarnaast worden de controles ter plaatse uitgevoerd door FLOCERT.

Kosten

Licentiebijdrage

De licentie geeft de merkeigenaar, de laatste schakel in de aanvoerketen, het recht om het Fairtradelabel te gebruiken op het afgewerkt eindproduct dat hij op de markt brengt.

De licentiebijdrage wordt bijgevolg enkel gevraagd aan de merkeigenaar, als licentiehouder aan het einde van de keten.

Deze bijdrage is gebaseerd op het volume of de omzet van verkochte Fairtradeproducten en wordt betaald aan Fairtrade Belgium.

Certificatiebijdrage

Elke schakel in de aanvoerketen die verantwoordelijk is voor productie (verpakking inbegrepen) en/of verkoop van een Fairtrade product, moet gecertificeerd en gecontroleerd worden door FLOCERT. Elke schakel in de aanvoerketen betaalt dus ook een certfication fee aan FLOCERT.

Vanaf 2023 wordt de berekening van certificatiekosten gebaseerd op de FLOCERT kostensimulator.

Meer info?

Neem contact op met licensing@fairtradebelgium.be!