Fairtrade systeem & standaarden

Het Fairtrade systeem

Fairtrade hanteert een certificatiesysteem om het naleven van de principes van eerlijke handel te garanderen. Enerzijds voor de producenten die de Fairtrade standaarden naleven, anderzijds voor alle schakels in de handelsketen die erop volgen.

Centraal in het systeem staan de Fairtrade premie en de gegarandeerde minimumprijs. Maar Fairtrade gaat om meer dan enkel prijzen: de Fairtrade standaarden, die bepaald worden door Fairtrade International, leggen ook criteria op voor ecologische landbouwmethodes en sociale arbeidsvoorwaarden. Producenten krijgen ook toegang tot vorming om de problemen waarmee ze worden geconfronteerd het hoofd te kunnen bieden: hun coöperatieve besturen, hun productiviteit verhogen, de teelt diversifiëren, milieuvriendelijke landbouwmethodes aanleren, zich aanpassen aan klimaatverandering...

De Fairtrade Standaarden

Producten met het Fairtrade label moeten de internationale standaarden van Fairtrade International naleven.

De Fairtrade standaarden vormen het geheel van normen die producentenorganisaties, plantages en bedrijven moeten naleven in de hele keten: van grondstof en verwerking tot het eindproduct in de winkelrekken. Die standaarden omvatten een set van sociale, economische en ecologische criteria die een duurzame ontwikkeling van producentenorganisaties mogelijk maken.

Sociaal

Versterking van de producenten en de arbeid(st)ers in het Zuiden

 • Democratische groepen (coöperatieves)
 • Organisatie in vakbonden (in het geval van werkne(e)m(st)ers)
 • Gereglementeerde arbeidsvoorwaarden
 • Verbod op kinderarbeid
 • Verbod op elke vorm van discriminatie
Ecologisch
 • Rationele landbouw (met respect voor het milieu)
 • Aanmoediging van biologische landbouw
 • Bescherming van natuurlijke hulpbronnen
 • Verbod om gevaarlijke pesticiden te gebruiken
 • Geen genetisch gemodificeerde zaden
Economisch

Een eerlijk loon dat producenten in staat stelt in hun basisnoden te voorzien en te investeren in hun gemeenschap en toekomst. 

De Fairtrade standaarden omvatten essentiële eisen en ontwikkelingsindicatoren. Om een Fairtrade certificatie te krijgen, moet elke producentenorganisatie die essentiële eisen naleven. Na de eerste certificatie moeten de producentenorganisaties voldoen aan de eisen op vlak van ontwikkeling. Die eisen gaan dieper, en zijn vooral bedoeld om de organisatie en de arbeidsvoorwaarden van de producenten te verbeteren en op lange termijn doeltreffende maatregelen te nemen voor de bescherming van het milieu.

 • Productstandaarden
  Omdat de onderhandelingsvoorwaarden verschillen van product tot product, bestaan er naast de basisstandaarden ook nog specifieke standaarden per grondstof. De Fairtrade minimumprijzen en de Fairtrade premies worden bepaald per product en herkomst. Indien nodig worden ze aangepast. Meer info.
   
 • Trader standaard
  De Fairtrade Trader Standard is bestemd voor licentiehouders, fabrikanten, importeurs en handelsactoren. De in 2015 volledig herziene standaarden leggen de klemtoon op meer transparantie om de producenten en handelsactoren een veilige en eerlijke handelsrelatie te laten opbouwen. De normen/criteria rond de betaling van de Fairtrade minimumprijs en de Fairtrade premie, het afsluiten van contracten, de voorfinanciering en de planning van de aankopen vormen de kernpunten van deze standaard. Meer info.
   
 • Standaard voor textiel
  Op 22 maart 2016 publiceerde Fairtrade International een standaard voor textiel die betrekking heeft op de hele productieketen. Die Fairtrade standaard voor textiel en het bijbehorende programma zijn bedoeld om de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren, en de rechten van de arbeidsters en arbeiders van de hele verwerkingsketen te versterken. Meer info.
   
 • Klimaatstandaard
  Fairtrade ontwikkelde de Fairtrade Climate Standard, als een manier om boeren en landbouwgemeenschappen te ondersteunen door Fairtrade Carbon Credits te produceren. Fairtrade Carbon Credit-projecten stellen producenten in staat om hun bijdrage te leveren aan het bestrijden van klimaatverandering, terwijl ze zich eraan aanpassen. Meer info.