Klacht of melding over een integriteitsschending

Via deze pagina kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door Fairtrade Belgium, met inbegrip van haar medewerkers en bestuurders tijdens de uitoefening van hun opdracht. De melding en de behandeling van klachten verloopt vertrouwelijk, onafhankelijk en houdt rekening met de melder en de benadeelde.

Klacht indienen