Formulier Meldingen of klachten

Via deze pagina kan je een melding of klacht indienen over Fairtrade Belgium, met inbegrip van haar medewerkers en bestuurders tijdens de uitoefening van hun opdracht. U kan erop rekenen dat wij uw melding met de gepaste urgentie en het nodige respect zullen behandelen.

Klacht indienen