Fairtrade Risk Map

Fairtrade staat ervoor in dat mensenrechten en het milieu beschermd worden. Wij geloven dat dat enkel kan door middel van transparantie. Daarom hebben we een nieuw instrument gelanceerd om de wereldhandel voor iedereen veiliger en eerlijker te maken: de risk map.

Wat is de risk map?

De risk map omvat mensenrechten- en milieurisico’s gerelateerd aan producten, geografie en de organisatie-gerelateerde impact van Fairtrade. Momenteel brengt de risk map risico’s in kaart rond koffie, cacao, bananen, wijndruiven en honing in kaart. In de komende maanden zal de kaart worden uitgebreid tot meer producten.

Wat maakt de kaart uniek?

Het is een breed instrument dat alle mensenrechten in beschouwing neemt en onderliggende oorzaken van schendingen en overtredingen belicht. Uniek is ook de samenwerking met bijdragen van boer.inn.encoöperaties, arbeiders en plantagebeheerders, Fairtrade-medewerkers uit zes continenten en externe deskundigen.