Gelijke kansen

Ongeveer 60 tot 80 procent van al het voedsel ter wereld wordt geteeld door vrouwen. Toch zijn ze vaak niet de eigenaar van het land waarop ze telen, en zien ze weinig van de winst die ermee wordt gemaakt. Fairtrade werkt eraan om deze genderkloof aan te pakken.

Studies tonen aan dat, hoewel vrouwen een steeds grotere rol spelen in de landbouw, ze minder toegang hebben tot hulpbronnen zoals land, informatie, krediet en training. Dat maakt de kloof tussen wat zij bijdragen en wat zij in ruil krijgen in vergelijking met mannen nog groter.

Volgens onze gegevens vormen vrouwen slechts 25 procent van de boeren en werknemers die rechtstreeks bij Fairtrade betrokken zijn. Deze cijfers verklaren echter niet de vele vrouwen die op het land werken dat eigendom is van hun echtgenoten of andere mannelijke familieleden. Historisch gezien worden vrouwen ook vaak over het hoofd gezien als het gaat om leiderschapsrollen. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat deze vrouwen worden vertegenwoordigd en hun stemmen worden gehoord.

Hoe Fairtrade gendergelijkheid aanpakt

Fairtrade helpt de genderkloof te bestrijden door vrouwen zelf aan het woord te laten, en te slagen op hun eigen manier.

Fairtrade Standaarden zijn ontworpen om genderongelijkheid te voorkomen, de participatie van vrouwen te vergroten en meer vrouwen en meisjes toegang te geven tot de voordelen van Fairtrade.

Vereisten voor producentenorganisaties zijn onder meer:

  • Geen discriminatie op basis van geslacht of burgerlijke staat
  • Geen tolerantie voor gedrag dat seksueel intimiderend, beledigend of uitbuitend is
  • Geen zwangerschapstesten bij het aanwerven van werknemers
  • Programma's ter ondersteuning van kansarme en minderheidsgroepen, zoals vrouwen
  • Op lange termijn een genderbeleid ontwikkelen

We gaan nog een stap verder dan de Standaarden om de rol van vrouwen in Fairtradeproducentenorganisaties te vergroten, en ervoor te zorgen dat ze gelijke voordelen hebben:

  • In verschillende landen lanceren producentennetwerken (Fairtrade Africa, NAPP in Azië, CLAC in Zuid-Amerika) leiderschapsscholen voor vrouwen, waardoor vrouwen bijleren over onderhandelen, financiën beheren en besturen. Veel van deze vrouwen nemen vervolgens leidinggevende posities in binnen hun coöperaties en gemeenschappen. Een voorbeeld hiervan is de Women’s School of Leadership in Ivoorkust.
  • Veel projecten die gefinancierd worden met de Fairtrade premie, komen vrouwen rechtstreeks ten goede. Zo worden wijzigingen in de besluitvorming en bestuursstructuren in gecertificeerde producentenorganisaties mogelijk en verbeteren hun economische kansen. De notencoöperatie Del Campo in Nicaragua gebruikt bijvoorbeeld hun Fairtrade premie om opkomende bedrijven van vrouwen te ondersteunen.
  • Veel producentenorganisaties voeren genderanalyses van hun organisaties uit, en starten nieuwe programma’s, comités en beleidsplannen die gelijke kansen stimuleren.
  • Via advocacy en samenwerking met vakbonden en ngo's dringen we aan op gendergelijkheid en interventies om het welzijn en de empowerment van vrouwen te verbeteren.

Beetje bij beetje zien we verbetering, maar is nog veel meer werk aan de winkel als we échte gendergelijkheid willen bereiken. Elke keer je een Fairtrade product op tafel zet, zet je mee een stap in de richting van gendergelijkheid.

Meer weten

Verhalen van Fairtrade vrouwen

Lees meer

Eerlijke handel, een hefboom voor vrouwenrechten

Lees meer

Genderprogramma's binnen Fairtrade

Lees meer

Aziatisch producentennetwerk start leiderschapsschool

Lees meer