Fairtrade Belgium

 

Wat doet Fairtrade Belgium?

Fairtrade Belgium is als ngo onderdeel van een grote internationale Fairtrade beweging. Via het Fairtrade label willen we ervoor zorgen dat producenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika een eerlijk inkomen krijgen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Daarvoor bouwen we bruggen: tussen consumenten, het maatschappelijke middenveld, de industrie én de producenten. We vergeten ook niet dat eerlijke handel een rol speelt in de globale uitdagingen van vandaag, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Tenslotte willen we mensen sensibiliseren voor het feit dat ze met één kleine actie - een Fairtrade product kopen - een verschil kunnen maken.

Eén ding is zeker: dit doen we niet alleen. Zelf kopen of verkopen we niets. Om een afzetmarkt te creëren, werken we samen met verschillende commerciële partners. Die zetten steevast eerlijke handel op de eerste plaats: of dat nu om supermarkten, merken of horeca gaat.

Daarnaast willen we Fairtrade dichter brengen bij het dagelijkse leven van mensen, zodat ze weten waar Fairtrade voor staat én wat ze zelf kunnen doen om producenten een duwtje in de rug te geven. Om het grote publiek kennis te laten maken met eerlijke handel, zetten we verschillende campagnes op tijdens het jaar, die zich richten op sensibilisering, zoals Week van de Fair Trade. Ook in bedrijven, op scholen en universiteiten speelt Fairtrade een belangrijke rol. Fairtrade speelt tevens een actieve rol in de ontwikkeling van de Fairtrade Gemeenten Campagne.  

Tenslotte vergeten we ook niet dat eerlijke handel een rol speelt in de globale uitdagingen van vandaag, en verliezen we ook het maatschappelijke debat en de actualiteit niet uit het oog. Zo is Fairtrade lid van 11.11.11, De Transformisten, The Foodture en andere iniatieven die een open blik hebben op de wereld waarin we leven. 

Missie & visie

Fairtrade gaat over mensen – die staan centraal in ons internationale handelsmodel. Tussen die mensen willen we bruggen bouwen: tussen de producenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, en de consumenten die graag willen bijdragen aan een eerlijkere wereld. Maar ook tussen de industrie, winkeluitbaters, politici en verenigen die dezelfde visie delen. Dat is niet altijd even eenvoudig; het kost ook tijd. We willen eerlijke handel zo transparant en efficiënt mogelijk maken. Dat doen we met een herkenbaar label, met leuke sensibiliseringsacties en eenvoudige samenwerkingsmodellen tussen industrie en de retailers. We geloven dat er een echte wil bestaat om handel menselijker te maken, en onze rol ligt in het vergemakkelijken en versnellen van dat proces. Die producenten – die mensen – willen we terug naar het hart brengen van jouw winkelaankopen, jouw bedrijf, zaak, gemeente of vereniging.

Fairtrade als bruggenbouwer

Fairtrade Belgium legt bruggen tussen een heel aantal actoren in de maatschappij: ngo’s, bedrijven, overheid, scholen, vrijwilligers en netwerken. Hieronder vind je een overzicht van onze partnerschappen.

Samenwerkingen
FairTradeGemeente

FairTradeGemeente

Sinds 2004 werken 11.11.11, Rikolto (Vredeseilanden), Oxfam-Wereldwinkels en Fairtrade Belgium samen aan de campagne FairTradeGemeente. De campagne wordt ondersteund door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.

Lokale FairTradeTrekkersgroepen laten eerlijke handel leven in hun gemeente. Ze overtuigen horecazaken, scholen, handelaars, bedrijven, verenigingen en hun bestuur om op te staan voor Fair Trade. Eind 2017 stond de teller op 185 FairTradeGemeenten in Vlaanderen.

Communes du commerce équitable

Communes du commerce équitable

In 2008 startte de campagne Communes du Commerce Equitable in Franstalig België, in samenwerking met Oxfam Magasins du monde en Miel Maya Honing. Het doel van de campagne is om het bewustzijn van lokale actoren over eerlijke handel te vergroten en het thema binnen de gemeenten te integreren.

In Wallonië en Brussel wordt de CDCE-campagne gepromoot door Oxfam-Magasins du monde, Miel Maya Honing en Fairtrade Belgium, met steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.

Good Food @ School

Good Food @ School

Fairtrade Belgium neemt deel aan het project Goodfood@school, dat in eerste plaats door Rikolto en Goodplanet is opgestart. Het ambitieuze plan bestaat erin om ertoe bij te dragen dat tegen eind 2021 alle Vlaamse scholen een duurzaam voedingsbeleid voeren. Het project wordt gesteund door de Vlaamse Overheid (Dienst Internationaal Vlaanderen).

In Leuven, Brugge, Gent en Antwerpen startten we in 2017 met een School Food Council én een School Food Lab. De Councils werken op stedelijk niveau met diverse partners, de Labs werken met pilootscholen. In elke regio worden deze anders ingevuld, op maat van de stad/provincie en in overleg met de lokale partners.

Meer dan mijn kassaticket

Meer dan mijn kassaticket

“Ik ben meer dan mijn kassaticket” is een initiatief van Rikolto (Vredeseilanden), Fairtrade Belgium, KVLV Vrouwen met Vaart, Landelijke Gilden, Femma, Gezinsbond en Test Aankoop. Het initiatief geniet de steun van Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Bewust Verbruiken en een groeiend aantal andere organisaties. De mensen achter Maison Slash zijn partner in crime om de stille wens van heel veel mensen waar te maken.

Ons doel? Supermarkten aansporen om jouw keuze voor een duurzaam product makkelijker te maken. Dat doen we door een open dialoog op te starten tussen consumenten en supermarkten. Enerzijds krijgen consumenten de kans om hun twijfels voor te leggen over de keuzes die ze elke dag maken. Anderzijds geven we supermarkten de kans om te tonen hoe ze vandaag al werken aan meer duurzaamheid, maar evengoed om te vertellen welke dilemma's en obstakels ze daarbij tegenkomen.

Green Deal - Gezonde en duurzame voeding op school

Green Deal – Gezonde en duurzame voeding op school

Met deze Green Deal willen we tegen 2021 zoveel mogelijk Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid laten uitwerken. De toepassing van gezonde en duurzame voeding voor scholen wordt vergemakkelijkt door de ondersteuning van een brede waaier aan partners: instellingen, bedrijven, middenveldorganisaties, overheden, studentenorganisaties, etc.

Een aantal partners zetten zich alvast in om deze Green Deal uit te werken: De Vlaamse Overheid, Rikolto, The Shift, BoerenBond, GezondLeven, GoodPlanet, FEVIA en Fairtrade Belgium.

Fair Trade Advocacy Office

Fair Trade Advocacy Office

Fair Trade Advocacy Office (FTAO) behartigt de belangen van eerlijke handel op politiek niveau. FTAO concentreert zich daarbij op de Europese instituties. Fairtrade Belgium ondersteunt FTAO financieel en neemt het verder op op nationaal en regionaal niveau. De twee organisaties delen hun expertise en versterken elkaar.

Perspective 2030

Perspective 2030

“Perspective 2030” is een nationale coalitie van middenveldorganisaties die de implementatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de realisatie van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen in België wil aanmoedigen.

Lidmaatschappen
The Shift

The Shift

The Shift brengt ondernemers en verantwoordelijken van ngo's met elkaar in contact, om hen te informeren over en te sensibiliseren voor duurzaam ondernemen. Fairtrade Belgium ontmoet daarbij bedrijven die openstaan om hun producten te verduurzamen, en helpt hen bij de verwezenlijking daarvan.

Ngo Federatie en Acodev

Ngo Federatie en Acodev

Fairtrade Belgium is lid van Ngo Federatie en Acodev, omdat we via die weg in contact staan met andere ngo's. Dit laat ons toe om uit te wisselen over campagnes en communicatie in het algemeen, en om daaropvolgend naar Fairtrade Belgium’s achterban te communiceren over alle lopende campagnes.

Netwerk Bewust Verbruiken / RAWAD / RABAD

Netwerk Bewust Verbruiken / RAWAD / RABAD

Meer en meer organisaties en netwerken zetten in op duurzame voeding. Telkens vanuit een bekommernis ten aanzien van boeren in het Zuiden, en boeren hier. Belgische burgers die kiezen voor Fairtrade, kiezen heel vaak ook voor andere vormen van duurzame voeding. Daarom vinden we het belangrijk om ons in partnerschappen te linken aan organisaties die breder werken rond duurzame voeding. Fairtrade Belgium is daarom lid van Netwerk Bewust Vebruiken, Rawad en Rabad.

De Wereldmorgen en MO*

De Wereldmorgen en MO*

Fairtrade Belgium is lid van de Wereldmorgen, en sinds 2015 ook lid van MO* Magazine. We geloven heel sterk in de kracht van de media om burgers te mobiliseren. De Wereldmorgen en MO* helpen de missie van Fairtrade Belgium uit te dragen en te versterken.

Fair Trade movement

Fairtrade Belgium heeft omwille van het thema ‘eerlijke handel’ ook een aantal natuurlijke partners, zoals Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Magasins du Monde, Miel Maya Honing, World Fair Trade Organisation Europe (WFTO-Europe), Fair Trade Advocacy Office (FTAO) en Enabel. We hebben met deze organisaties niet altijd een vaste samenwerkingsovereenkomst, maar werken als vanzelf met hen samen op een aantal verschillende terreinen (bijvoorbeeld Week van de Fair Trade).

Financiële partners
11.11.11

11.11.11

11.11.11 is lid van Fairtrade Belgium. We werken samen op een aantal campagnes en versterken elkaars beleidswerk.

DGD

DGD

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) behartigt de verschillende aspecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. DGD valt onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Als gevolg van de goede resultaten die we behaalden op de screening, kregen we een erkenning als ngo om programma's te beheren met middelen van DGD. Momenteel krijgen we middelen voor een deel van onze acties en campagnes tot 2021.