Goud

Over de hele wereld is goud een symbool van rijkdom, maar de realiteit van de mensen die dat goud ontginnen is minder rooskleurig.

Goud komt uit een metaalhoudend gesteente, erts genoemd, dat uit de aardkorst wordt gewonnen. 90% van de gouddelvers zijn artisanale en kleinschalige mijnwerkers, die in afgelegen gebieden wonen. Naar schatting 100 miljoen mensen zijn afhankelijk van deze kleinschalige mijnbouw om hun familie en hun gemeenschap te onderhouden.

De kleinschalige mijnwerkers, die door hun armoede en door het gebrek aan regelgeving en wettelijke bescherming vaak worden uitgebuit door de handelaars, krijgen zelden een eerlijke prijs voor hun product. Daardoor hebben ze het moeilijk om voldoende winst te maken, of de financiering aan te trekken die ze nodig hebben om te investeren in hun activiteiten of in veiligere, doeltreffendere mijnbouwmethodes en technologie. Ze worden gedwongen om giftige chemische stoffen zoals kwik te gebruiken, die schadelijk zijn voor mens en milieu.

De werknemers in door Fairtrade gecertificeerde goudmijnen moeten de Fairtrade standaarden volgen, en ontvangen in ruil een gegarandeerde Fairtrade minimumprijs voor hun goud. Dit kan hen helpen om hun mijnbouw- en bedrijfspraktijken te verbeteren en door te breken op de markt, zodat ze meer kunnen verkopen tegen betere voorwaarden. De Fairtrade standaarden voor goud bevatten strenge eisen inzake de arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid, het werken met chemicaliën, vrouwenrechten, kinderarbeid en milieubescherming.

De mijnwerkers krijgen ook een premie die ze kunnen besteden aan de verbetering van hun activiteiten of aan projecten voor de gemeenschap, zoals onderwijs, zuiver water en gezondheidszorg.

Meer informatie: https://www.fairtrade.net/products/gold.html