Nieuwe Fair-O-Meter toont aan: Vlaanderen blijft geëngageerd voor eerlijke handel

Het Vlaamse draagvlak voor fair trade blijkt heel coronaproof te zijn. Dat leert ons de Fair-O-Meter, die vandaag wordt gepubliceerd en die het engagement van de Vlaamse steden en gemeenten voor eerlijke handel in kaart brengt. Maar liefst 188 onder hen vulden deze keer de Fair-O-Meter in en herbevestigen zo de titel van FairTradeGemeente voor 2021. Een bewonderenswaardige prestatie, die in de huidige context de nodige aandacht verdient en die aantoont dat onze drang naar sociale rechtvaardigheid door geen enkel virus kan worden tenietgedaan. We kijken alvast uit naar volgend jaar, want als we dit fantastische resultaat behalen in een coronajaar, kunnen we alleen maar dromen van wat volgend jaar ons zal brengen!

Net als vorig jaar, kregen ook dit jaar de Vlaamse steden en gemeenten de kans om hun engagement kenbaar te maken rond eerlijke handel. Dit doen ze door de Fair-O-Meter in te vullen, die nagaat hoe steden[1] en gemeenten hun engagement als FairTradeGemeente nakomen. En dat engagement is nog steeds erg groot: ondanks corona vulden 188 gemeenten de Fair-O-Meter in en kunnen ze zich nu opnieuw voor een jaar FairTradeGemeente noemen.

“We zijn echt onder de indruk van het blijvend engagement van de Vlaamse steden en gemeenten voor fair trade”, legt Lisa Van der Schueren, coördinator FairTradeGemeenten bij Fairtrade Belgium, uit. “Centrumsteden zoals Gent, Mechelen, Antwerpen en Kortrijk, maar ook kleinere gemeenten zoals Vorselaar, Huldenberg en De Pinte zetten ook dit jaar een fantastisch resultaat neer. Dit resultaat is niet enkel te danken aan een geëngageerd gemeentebestuur, maar vooral ook aan de inzet van de honderden vrijwilligers die in de vele trekkersgroepen actief zijn. We willen hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement in hun gemeente en stad”.

Fair-O-Meter

Een geëngageerd gemeentebestuur en een actieve trekkersgroep zijn twee van de zes criteria die worden geëvalueerd in de Fair-O-Meter, die de basis vormt van de toekenning van de titel FairTradeGemeente. De criteria worden geëvalueerd op basis van vragenlijsten die door de steden en gemeenten zélf worden ingevuld. In deze vragenlijsten wordt onder meer gepeild naar het aankoopgedrag van de gemeente (Welke fairtradeproducten werden afgelopen jaar aangekocht), het engagement van scholen en bedrijven (Hoeveel bedrijven in de gemeente zetten zich in voor eerlijke handel), enz.

Gemeenten kunnen dus ieder jaar de Fair-O-Meter invullen om ook het volgende jaar de titel FairTradeGemeente in de wacht te slepen”, bevestigt Lisa. “In België hebben dit jaar 188 gemeenten de Fair-O-Meter ingevuld en de meerderheid onder hen behaalde een topscore. Met de gemeenten die het niet hebben gedaan maar voorheen wél de titel hadden, wordt bekeken of de Fair-O-Meter alsnog kan worden ingevuld. 188 inzendingen is alvast een pak meer dan vorig jaar, wat ook duidt op het blijvend engagement van de gemeenten en hun inwoners”.

FairTradeGemeenten – een coronaproof engagement

Een engagement dat al meer dan 16 jaar een plaats vindt binnen de campagne FairTradeGemeente, geleid door Rikolto, Oxfam Wereldwinkels, 11.11.11 en Fairtrade Belgium en gesteund door Cottover en België-partner in ontwikkeling. Sinds Gent in 2005 als eerste ‘gemeente’ in Vlaanderen de titel in de wacht sleepte, is de campagne erg geëvolueerd. Zo is het pas het eerste jaar dat de Fair-O-Meter op deze manier wordt gebruikt. De campagne is ook enorm gegroeid, niet enkel in Vlaanderen, maar ook wereldwijd. Momenteel zijn er 2080 ‘FairTrade Towns’ verspreid over de hele aardbol[2].

In een jaar van thuiswerk, beperkte verplaatsingen en een algemene stop op het sociale leven in onze steden en gemeenten; is het dan ook opmerkelijk dat de campagne niet alleen stand heeft weten te houden, maar net een heel mooi resultaat heeft neergezet. We kijken alvast uit naar wat 2021 zal brengen, en we kruisen onze vingers opdat iedereen gevaccineerd zou zijn tegen de Week van de Fair Trade in oktober. Dan kunnen de honderden vrijwilligers weer op pad en kunnen ze een nog mooier resultaat neerzetten!

Over FairTradeGemeente

FairTradeGemeente zet sinds 2004 eerlijke handel op de kaart in de Vlaamse gemeenten. De campagne, getrokken door Fairtrade (coördinatie), Oxfam, Rikolto en 11.11.11, draagt bij aan een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd, zowel de boeren dichtbij als de boeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. We willen dat de voeding op ons bord en de producten die we gebruiken in goede werk- en milieuomstandigheden worden gemaakt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen. Dit engagement van de gemeente draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. www.fairtradegemeenten.be

[1] Steden kunnen ook de titel FairTradeGemeente krijgen. Er bestaat geen aparte categorie voor een Fair Trade stad.

[2] http://www.fairtradetowns.org/