Nieuwe certificatievereiste voor cacao en koffie

Om de impact van eerlijke handel op het inkomen van producenten te vergroten, heeft Fairtrade International vandaag een nieuwe maatregel aangekondigd voor coöperaties en handelaars die een nieuwe certificatie voor cacao of koffie willen aanvragen. Deze nieuwe verplichting, die ingaat op 1 juni 2020, vereist dat kandidaten eerst commerciële engagementen moeten aangaan voor nieuwe verkoopvolumes onder Fairtrade-voorwaarden, vooraleer ze in aanmerking komen voor certificatie. Deze verbintenissen moeten worden bevestigd door de eindkoper, wiens producten het Fairtrade-label dragen. Nieuwe producentenorganisaties kunnen zo nodig ook gecertificeerd worden om de continuïteit van de levering van een bestaand contract voor Fairtrade gecertificeerde cacao of koffie te waarborgen.

Deze nieuwe maatregel kadert in een bredere strategie die als doel heeft leefbare inkomens mogelijk te maken voor producenten. De vereiste maakt deel uit van een brede set aan maatregelen die Fairtrade International ontwikkelt in samenwerking met coöperatieven en een brede waaier aan stakeholders.

Deze wijziging moet ervoor zorgen dat nieuw gecertificeerde koffie- of cacaocoöperaties onmiddellijk onder Fairtrade-voorwaarden kunnen verkopen en zo ook voordelen kunnen bieden aan hun leden. Bestaande Fairtrade-coöperaties zullen ook hun Fairtrade volumes kunnen blijven opbouwen naarmate de vraag groeit”, stelt Gelkha Buitrago, directrice van de “standards and pricing” unit. “Boeren hebben het recht om voor hun werk beter verloond te worden. Het volume van hun productie dat ze aan Fairtrade-voorwaarden – met de bijhorende gegarandeerde minimumprijs en Fairtrade premie – is daarbij een fundamenteel element.

Koffieproducenten staan voor historisch lage prijzen op de wereldmarkt. Al meer dan een jaar ontvangen ze minder dan één dollar per pond. Deze prijzen liggen voor bijna alle koffieboeren ver onder hun productiekosten. De Fairtrade minimumprijs van 1,40 USD en de premie van 0,20 USD per pond dienen als financieel vangnet voor Fairtrade koffieboeren tijdens deze dieptepunten. Maar het volume van hun productie dat aan Fairtrade voorwaarden wordt verkocht is afhankelijk van de engagementen van de eindklant.

In de West-Afrikaans cacaosector zijn de uitdagingen bijzonder groot. De meerderheid van de cacao producerende families leeft er onder de grens van extreme armoede. Als eerste stap richting leefbare inkomens verhoogde Fairtrade in oktober 2019 de minimumprijs en premie voor cacao met 20 procent.

"Hoewel de voorlopige verkoopcijfers wijzen op een daling van de Ivoriaanse Fairtrade-cacaoverkoop met meer dan 11 procent ten opzichte van 2018, is de totale financiële meerwaarde van eerlijke handel voor coöperaties en hun leden met 35 procent gestegen", volgens Jon Walker, Senior Advisor Cocoa bij Fairtrade International. “Op individueel niveau zullen sommige boeren deze meerwaarde niet gevoeld hebben. Door samen te werken met betrokken partners en aankopers, kunnen we blijven mikken op groei in Fairtrade-volumes,” aldus Walker.

De nieuwe vereiste zal gedurende 14 maanden van kracht zijn, of totdat deze wordt vervangen door herziene Fairtrade standaarden voor koffie en cacao. Producenten en andere stakeholders in de toeleveringsketens zullen hun bijdrage leveren en input geven over verschillende opties en maatregelen, zoals voorzien in het herzieningsproces voor Fairtrade standaarden.

Aanvullende informatie voor producentenorganisaties en handelaars is beschikbaar op de websites van Fairtrade International en van FLOCERT, de onafhankelijke certificeerder van Fairtrade.

Editor’s Note:
Coffee and cocoa are two of Fairtrade’s most recognized products. The majority of Fairtrade cocoa originates in Côte d’Ivoire and Ghana, while the three largest origins for Fairtrade coffee are Peru, Honduras and Colombia. Fairtrade certifies more than 580 coffee producer organizations, with more than 560,000 farmer members. More than 260 cocoa producer organizations are Fairtrade certified, with more than 260,000 farmer members.

For more information, contact press[at]fairtrade.net.