Teken mee Sign For My Future voor een ambitieuzer klimaatbeleid

Vandaag start Sign for my Future, een burgerinitiatief dat uitgroeide tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld. Ook bij Fairtrade Belgium hebben we dit initiatief mee ondertekend. Sign for my Future wil de volgende regeringen vragen om nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid.

Breed gedragen initiatief

Vzw Klimaatmandaat, de organisatie achter Sign for my Future, verenigt de brede samenleving. Deze burgerbeweging roept samen met jongeren, een driehonderdtal captains of society uit middenveldorganisaties, het bedrijfsleven, academici en mediabedrijven, alle Belgen op om te tekenen voor een krachtig klimaatbeleid in België. 

België klimaatneutraal vóór 2050

Met een grote campagne die vandaag start, willen zij zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen zodat de volgende federale en gewestelijke regeringen doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat België klimaatneutraal moet zijn vóór 2050 en de uitstoot van broeikasgassen al in de volgende legislatuur noemenswaardig moet dalen.

Concreet schuift Sign for my Future drie eisen naar voor: 

  • een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en in de komende legislatuur al de nodige maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen noemenswaardig te verminderen. Dat wettelijk kader moet uiterlijk eind december 2020 van kracht zijn.
  • een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan moet ten laatste eind 2022 in werking treden.
  • een klimaatraad: een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Wat kan je zelf doen voor het klimaat?

De overgang naar een klimaatneutraal België zal een impact hebben op onze manier van leven en ondernemen. Maar tegelijk biedt deze evolutie een waaier van kansen, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal. Een slimme keuze dus, zowel maatschappelijk als economisch gezien. 

Teken dus snel het mandaat op www.signformyfuture.be  en toon politici dat je een krachtig klimaatbeleid wil, en dat je hen daarin wil steunen!