Steun voor producenten en hun weerbaarheid: Fairtrade International kondigt fonds aan van 3,1 miljoen euro

Afgelopen zaterdag, op World Fair Trade Day, kondigde Fairtrade International de lancering aan van een “Fairtrade Producer Relief Fund” en een “Fairtrade Producer Resilience Fund”. De twee financieringsmechanismen werden opgericht als reactie op de COVID-19 pandemie en zijn bedoeld om op de meest dringende noden van producenten, arbeiders en hun gemeenschappen te kunnen antwoorden. Daarnaast moet dit op langere termijn ook toelaten om een fundering te leggen voor een economisch herstel.

Dario Soto Abril, CEO van Fairtrade International, onderstreept dat “Fairtrade elke dag werkt aan het aanpassen van handel opdat producenten en arbeiders een degelijk inkomen zouden kunnen verdienen. Wanneer een crisis toeslaat, is het onze plicht om alle middelen in te zetten om de gezondheid, veiligheid en toekomst te beschermen van diegenen die zo hard werken om ervoor te zorgen dat we onze lievelingsproducten kunnen blijven consumeren. We beseffen dat deze fondsen niet voldoende zullen zijn om aan alle noden te kunnen beantwoorden van producenten die getroffen warden door de crisis. Net daarom zullen we blijven zoeken naar bijkomende bronnen van financiering, zowel binnen het systeem als erbuiten.

Het “Fairtrade Producer Relief Fund” stelt op dit moment 2.1 miljoen euro beschikbaar voor Fairtrade gecertificeerde producentenorganisaties om te kunnen investeren in de meeste dringende maatregelen om de veiligheid van hun leden te garanderen. Maatregelen die op financiering kunnen rekenen zijn bijvoorbeeld aankoop en verdeling van maskers en beschermingsmaterialen, betaling van de lonen van tijdelijk werklozen, opzet van lokale voedselveiligheidsinitiatieven, informatiecampagnes, medische installaties, etc. Het fonds werd opgesteld dankzij bijdragen van nationale Fairtrade organisaties.

Producentenorganisaties hebben zeer snel gereageerd om hun leden en gemeenschappen te ondersteunen en te beschermen tegen de pandemie. “In Colombia hebben koffieproducenten voedsel- en eerste zorgpakketjes verdeeld onder de ouderen in hun gemeenschap, in Brazilië helpen ze met ontsmettingsmaatregelen in de steden, in Belize verdelen ze mondmaskers. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de belangrijke maatschappelijke rol die coöperaties overal ter wereld spelen. Deze extra financiële steun kan een groot verschil maken voor gemeenschappen die dringend hulp en bijstand nodig hebben”, zegt Xiomara J. Parades, directrice van de CLAC, het netwerk van Fairtrade producenten in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Het “Relief Fund” werd opgesteld als antwoord op de meest dringende noden. Het is echter duidelijk dat de pandemie op langere termijn impact zal hebben op toeleveringsketens en handel in het algemeen. De meeste effecten zullen pas voelbaar zijn bij de volgende oogst. Het “Fairtrade Producer Resilience Fund” werd opgesteld om producenten te ondersteunen op langere termijn, nu ze zich moeten aanpassen aan het leven na COVID-19. Op dit moment werd 1.000.000 euro verzameld voor dit fonds.

Het “Fairtrade Producer Resilience Fund” stelt dus fondsen beschikbaar voor economische interventies op langere termijn. Dit kan gaan om zuiver economisch herstel, maar ook technologische capaciteitsversterking, interventies om risico’s op mensenrechtenschendingen te verlagen, ondersteuning voor maatregelen die anticiperen op toekomstige risico’s, etc. “Naast de bijdragen van onze nationale kantoren spreken we ook partners aan om dit toekomstgericht fonds aan te vullen, opdat producenten en arbeiders die zich aan het herstellen zijn van de effecten van de pandemie ook kunnen investeren in hun toekomst en de weerbaarheid van onze toeleveringsketens”, onderstreept Dario Soto Abril.

Fairtrade nodigt supermarkten, bedrijven en merken, ngo’s en regeringen om bij te dragen aan dit fonds. De beschikbare middelen zullen gelijk verdeeld worden onder de drie Fairtrade producentennetwerken. Zij zullen instaan voor het beheer, de verdeling en de impactmonitoring van de ondersteuningsmaatregelen voor producenten organisaties die nu aan de frontlijn staan van de crisis.

Deze crisis zal niet voorbij zijn wanneer het virus zich niet meer verspreidt. We zien vandaag al het begin van een wereldwijde economische crisis,” zegt Nyagoy Nyong’o, directrice van Fairtrade Africa. “Producenten en arbeiders zijn weerbaar en creatief. Deze bijkomende middelen zijn erg welkom. Het zal hen de mogelijkheid geven om opportuniteiten te identificeren en om aan alternatieven te werken, om zo te kunnen blijven investeren in de toekomst van hun gemeenschappen.