Een leefbaar inkomen voor cacaoproducenten? Er beweegt wat in België.

In december 2018 lanceerde Minister Alexander De Croo ‘Beyond Chocolate’. Dit initiatief houdt in dat alle Belgische actoren van de chocoladesector zich engageren om er samen voor te zorgen dat alle cacaoproducenten tegen 2030 een leefbaar inkomen* verdienen. Een ambitieus doel, gezien de extreme armoede waarin de meeste cacaoproducenten vandaag leven. Om zover te geraken is er verandering nodig binnen de chocolade-industrie, de betrokken ngo’s én de regeringen. Leefbaar inkomen staat centraal in de missie van Fairtrade. Daarom steunt onze organisatie dit initiatief en werkt ze actief mee met een aantal chocolatiers en retailpartners aan concrete maatregelen en acties om dit doel te bereiken.

De recente verhoging van de Fairtrade minimumprijs en de Fairtrade premie zullen het gat helpen dichten tussen het huidig inkomen en een leefbaar inkomen. Naast die maatregelen, moedigen we alle actoren aan om nog een stapje verder te gaan door, op vrijwillige basis, iets meer bij te dragen en zo de ‘Living Income Reference Price’* te behalen. Deze hogere prijs, gekoppeld aan andere maatregelen zoals het verbeteren van productiviteit, diversificatie en kostenmanagement, zorgt ervoor dat het objectief van een leefbaar inkomen sneller bereikt kan worden.Een aantal Belgische actoren hebben deze weg al ingeslagen. Zij betalen, boven op de Fairtrade voorwaarden, een aanzienlijk hoger bedrag aan de coöperaties van cacaoproducenten. Deze bijkomende premies moeten of direct worden betaald aan de boeren, of geïnvesteerd worden in projecten die kunnen bijdragen aan het verbeteren van hun inkomen.

Wie zijn deze actoren, die in zekere zin een pioniersrol op zich nemen? Het gaat om Oxfam Fair Trade met hun nieuwe chocolade ‘Bite to Fight’, Belvas en zijn programma ‘Direct Cocoa’ en Tony’s Chocolonely. Deze drie organisaties zijn op weg naar de ‘Living Income Reference Price’. Ook Lidl gaat een stap verder door zijn programma ‘Way to Go’ te lanceren, samen met Fairtrade en Rikolto. Via dit gamma chocoladetabletten betalen zij, boven op de Fairtrade voorwaarden, een extra premie aan de producenten. Die moet geïnvesteerd worden in projecten die als doel hebben om het inkomen van producenten te verbeteren.


Al deze initiatieven zijn bijzonder positief. Ze zijn het bewijs dat de wil er is bij een aantal actoren om hun verhouding tot producenten radicaal te veranderen. Ze bewijzen ook dat een engagement voor een leefbaar inkomen compatibel is met de economische realiteit van vandaag.

Fairtrade Belgium moedigt alle actoren van de sector aan om in actie te schieten, en inspiratie te halen uit deze voorbeelden. De deadline is 2030, maar de producenten bevinden zich vandaag in een situatie waarin ze dringend een waardig inkomen moeten krijgen voor de kwaliteit van hun werk. Laten we niet nog langer wachten om die veranderingen te brengen in onze commerciële relaties.

*Een leefbaar inkomen is een inkomen waarmee een gezin minstens zijn basisbehoeften kan bekostigen, zoals voldoende voedzaam eten, fatsoenlijke huisvesting, kleding, medische zorg, scholing, transport en een kleine financiële buffer.