#WeekvandeFairTrade: Belg wil volgens onderzoek in een faire wereld leven – Fairtrade Belgium lanceert Fair Card

De Belg had nog nooit zoveel nood aan een ‘faire’ wereld, een wereld waarin we niet enkel duurzaam omgaan met milieu en klimaat maar waarin ook sociale rechtvaardigheid centraal staat. Dat blijkt uit onderzoek dat Fairtrade Belgium naar aanleiding van de Week van de Fair Trade (6-16 oktober) liet uitvoeren door onderzoeksbureau IVOX bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma.

Op de vraag hoe belangrijk ze het vinden om in een faire wereld te leven, geven de bevraagden een score van 8 op 10. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een ‘faire’ wereld? Uit het onderzoek blijkt dat zaken zoals toegang tot basisbehoeften, eerlijke lonen/sociale rechten én een eerlijk rechtssysteem als essentiële elementen worden gezien voor een faire samenleving. Jongeren legden dan weer eerder de focus op gendergelijkheid en antiracisme.

We zijn er immers allemaal van overtuigd dat onze huidige wereld niet fair of niet rechtvaardig in elkaar zit. Zo was 73% van de bevraagden al eens getuige van een vorm van sociale onrechtvaardigheid zoals racisme en discriminatie op basis van sociale klasse. De helft was ook al zelf slachtoffer van één of andere vorm van sociale onrechtvaardigheid, zoals discriminatie en vooroordelen op basis van inkomen of op basis van leeftijd. Reden temeer om hieraan iets te willen doen: 52% van de bevraagden wil een extra inspanning leveren voor een faire samenleving, alleen weten ze niet altijd hoe…

Verantwoord consumeren als basis…

Wanneer in het onderzoek de vraag wordt gesteld welke acties het meeste impact hebben op een faire wereld, komt verantwoord consumeren steevast aan bod, net na het opkomen voor mensen die oneerlijk behandeld worden. Omgekeerd is het ook zo dat sociale rechtvaardigheid een belangrijke drijfveer blijkt om duurzame aankopen te doen.

“Uit ons onderzoek concluderen we dat mensen niet zomaar producten aankopen”, stelt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium. “Maar liefst 3 op de 5 bevraagden voelt zich mede verantwoordelijk voor de omstandigheden waarin de producten die ze kopen, werden gemaakt. Hierbij komt een correcte vergoeding voor de producent als één van de hoofdbekommernissen aan bod. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 46% van de ondervraagden aangeeft meer te willen betalen voor eerlijke producten.”

…voor een breed engagement…

Naast verantwoord consumeren, identificeren we nog drie andere belangrijke acties. Het dagelijks opkomen voor mensen die oneerlijk worden behandeld, meer focus op duurzaamheid in het onderwijs, en politieke keuzes voor partijen die sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel dragen. Dat laatste gaat samen met hoge verwachtingen betreffende de politiek/het beleid. Maar liefst 55% van de deelnemers aan het onderzoek van Fairtrade Belgium gaf aan dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om sociale rechtvaardigheid in de maatschappij te ondersteunen. Maar ook van ondernemingen wordt verwacht dat ze hun rol spelen. Zo is 70% van de ondervraagden in de studie van mening dat fabrikanten en bedrijven over het algemeen nog te weinig inspanningen doen op vlak van eerlijke producten.

… van een community van Fairtraders

Het realiseren van een faire, rechtvaardige wereld blijkt dus vooral een verhaal te zijn van samenwerking. Van overheden, bedrijven en burgers die samen de koe bij de hoorns vatten en nu actie ondernemen. Een verhaal dat Fairtrade Belgium kracht bij wil zetten tijdens de Week van de Fair Trade.

Nicolas Lambert: “We roepen de Belgen op om deze Fair Cards uit te delen aan personen, organisaties of initiatieven die faire daden verrichten. We gaven vandaag zélf het goede voorbeeld door tien bekende Belgen te bedanken met een Fair Card tijdens de lanceringspersconferentie van onze campagne. Die campagne heeft als motto ‘We are all Fairtraders!’, om te benadrukken dat we allemaal een drang naar fairness hebben en er meer van willen in onze samenleving. Van Hare Majesteit de Koningin en Nic Balthazar over Amir Bachrouri tot Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir, allen namen ze vandaag een Fair Card in ontvangst voor hun specifieke bijdrage tot meer sociale rechtvaardigheid. Ze tonen aan dat we allemaal Fairtraders zijn.”

Dat de roep naar een faire wereld ook ver buiten ons land weerklinkt, bevestigde directrice en wereldwijd boegbeeld van Fairtrade Dr. Nyagoy Nyong’o: “De stemmen van zij die rechtvaardigheid eisen, worden steeds luider en dringender. Het is nu tijd om te handelen”, sprak ze op de persconferentie.

Download hier het onderzoek en de foto's.