Beyond Chocolate: Fairtrade verwelkomt het initiatief van minister De Croo en voegt de daad bij het woord.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo presenteerde vandaag in Antwerpen het programma 'Beyond Chocolate', dat erop is gericht Belgische chocolade duurzaam te maken en een leefbaar inkomen voor producenten te garanderen tegen 2030. In het kielzog van dit engagement kondigt het Fairtrade label een verhoging van zijn minimumprijs en Fairtrade premie voor cacao aan.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo presenteerde vandaag in Antwerpen het programma 'Beyond Chocolate', dat erop is gericht Belgische chocolade duurzaam te maken en een leefbaar inkomen voor producenten te garanderen tegen 2030. In het kielzog van dit engagement kondigt het Fairtrade label een verhoging van zijn minimumprijs en Fairtrade premie voor cacao aan.

1. Duurzame Belgische chocolade is alleen mogelijk als cacaoboeren een beter inkomen krijgen.

De schaduwkant van chocolade is al decennialang gekend bij bedrijven en overheden. Maar ondanks die erkenning nemen kinderarbeid en ontbossing niet af. De grondoorzaak van die problemen wordt namelijk niet aangepakt, en dat is de extreme armoede waarin boeren en hun gemeenschappen leven. De urgentie is bijzonder hoog in Ivoorkust en Ghana, twee landen die samen meer dan 60% van de cacao produceren die beschikbaar is op de wereldmarkt. Hun cacao mag felbegeerd zijn, paradoxaal genoeg leeft de meerderheid van cacaoproducenten in West-Afrika van minder dan 67 eurocent per dag.

Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium: « Inkomen en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Milieubehoud en ecologische landbouwpraktijken vormen uiteraard een belangrijk onderdeel van de Fairtrade standaarden. Maar men kan van cacaoboeren niet verwachten dat ze hun manier van werken aanpassen als ze niet genoeg verdienen om fatsoenlijk te leven. »

De grootste chocoladefabriek ter wereld is in ons 'chocoladeland' gevestigd. België is 's werelds tweede grootste exporteur en produceert jaarlijks zo'n 700.000 ton chocolade en pralines. Terecht zijn we trots op onze chocolademakers en hun knowhow. Laten we nu het lef hebben om hetzelfde niveau van respect te eisen in de volledige aanvoerketen, door ervoor te zorgen dat de cacaoboeren een leefbaar inkomen kunnen verdienen.

Het Belgische programma ‘Beyond Chocolate’, geïnitieerd door Minister De Croo, is een belangrijke opportuniteit voor de Belgische chocoladesector. Mits duidelijke engagementen van elke actor, hebben we hefbomen in handen om de hele sector richting duurzaamheid te stuwen. Net daarom verwelkomt Fairtrade Belgium dit initiatief. Maar het zal tegelijk ook waakzaam zijn over de uitvoering ervan.

De ambitie van Fairtrade is om een leefbaar inkomen te garanderen voor alle cacaoproducenten. De weg is nog lang, maar de stappen - ook al zijn ze talrijk - zijn niet onrealistisch. Een holistische aanpak is nodig als we producenten willen helpen hun inkomens te verbeteren, hun productiviteit te verhogen, hun kosten te beheersen en hun productie te diversifiëren. Maar alle studies wijzen uit dat een leefbaar inkomen willen garanderen een illusie wordt zonder betere prijzen. We betreuren dan ook dat voor veel actoren in de sector de prijs taboe blijft. Een wereldwijde mobilisatie is onontbeerlijk, niet alleen van spelers uit eerlijke handel, maar ook van industrie en overheden, zowel in consumerende markten als producerende landen. Het is ook om deze reden dat Fairtrade het initiatief van Minister De Croo verwelkomt om de inzet van alle spelers in de sector voor een 100% duurzame Belgische chocolade tegen 2030 te versnellen.

2. Het engagement van Fairtrade 

In de loop van 2018 heeft Fairtrade alle middelen ingezet om de urgentie voor cacaoproducenten in West-Afrika bekend te maken, en om de actoren in de sector te mobiliseren om bij te dragen aan de broodnodige verandering.

Fairtrade voegt daad bij woord:

  • Vanaf volgend jaar verhoogt Fairtrade zijn Minimumprijs voor cacao van 2000 naar 2400 USD per ton, een stijging van 20 percent.
  • De Fairtrade Premie – een bedrag dat bovenop de aankoopprijs wordt gestort aan boerenorganisaties – stijgt van 200 naar 240 USD.
  • Fairtrade zal pilootprojecten ontwikkelen samen met geëngageerde partners, om sneller richting een leefbaar inkomen te raken voor producenten. Dit is ook een oproep naar alle actoren in de chocoladesector, die zich samen met Fairtrade willen inzetten om ambitieuzer te zijn.

Fortin Bley, cacaoboer en voorzitter van het Fairtrade West Africa Network: "Deze verhoging van prijzen is heel goed nieuws voor de gemeenschappen van cacaoboeren in West-Afrika. Boeren zijn zwaar getroffen door de daling van de cacaoprijzen. Een hogere Fairtrade Minimumprijs zal rechtstreeks bijdragen aan het aanscherpen van de ambitie van de sector voor een duurzamere toekomst."

Dario Soto Abril, directeur van Fairtrade International : "Het feit dat de meeste cacaoboeren in West-Afrika in armoede leven, is een trieste realiteit. De prijs die aan de producenten wordt betaald, is een essentieel element. Die moet worden verhoogd om een fatsoenlijke levensstandaard voor hun gezin te garanderen. We zijn vastbesloten om samen te werken met onze partners, en we verwelkomen andere inspanningen in de industrie om de ambitie van een leefbaar inkomen te realiseren."

3. De meerwaarde van Fairtrade

De Fairtrade Minimumprijs: de wereldmarktprijs voor cacao zakte vorig jaar met meer dan 30%. Het inkomen van cacaoproducenten, die alle risico dragen van de volatiliteit van de prijzen, kreeg meteen een zware klap. Fairtrade is het enige certificatiesysteem met een verplichte minimumprijs. Op de wereldmarkt is er geen limiet in dalende prijzen. De Fairtrade Minimumprijs dient als financieel vangnet, en voorkomt dat prijzen voor producenten onder een bepaalde limiet dalen. Producenten kunnen zo op een minimaal inkomen rekenen wanneer marktprijzen dalen. Wanneer de marktprijzen hoger zijn dan de Fairtrade Minimumprijs, ontvangt de producent de marktprijs plus de Fairtrade Premie.

De Fairtrade Premie: De premie is een extra bedrag dat bovenop de aankoopprijs wordt gestort aan de boerenorganisatie. Die kan door producenten worden geïnvesteerd in projecten die hun gemeenschappen ten goede komen. Het is de hoogste vaste premie van alle certificatiesystemen.

Een leefbaar inkomen: Een leefbaar inkomen is een inkomen waarmee een gezin minstens zijn basisbehoeften kan bekostigen, zoals voldoende voedzaam eten, fatsoenlijke huisvesting, kleding, medische zorg,  scholing, transport en een kleine financiële buffer.

_______________________________________________________________________

Fairtrade Belgium is als ngo onderdeel van een grote internationale Fairtrade beweging. Via het Fairtrade label willen we ervoor zorgen dat producenten in het Zuiden een eerlijk inkomen krijgen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Daarvoor bouwen we bruggen: tussen consumenten, het maatschappelijke middenveld, de industrie én de producenten. We vergeten ook niet dat eerlijke handel een rol speelt in de globale uitdagingen van vandaag, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Tenslotte willen we mensen sensibiliseren voor het feit dat ze met één kleine actie – een Fairtrade product kopen – een verschil kunnen maken.

Contact – interviews

Charles Snoeck – charles@fairtradebelgium.be – 0497 78 02 41

Douchka Van Olphen – douchka@fairtradebelgium.be – 0483 05 70 42