Fairtrade neemt strengere cacaonorm aan

ECAM, Ivoorkust.

Fairtrade heeft zijn cacaostandaard geactualiseerd en zijn inzet voor het bestrijden van ontbossing en kinderarbeid in de cacaoteelt versterkt. Ook op andere gebieden, met name op het vlak van traceerbaarheid van cacao en met betrekking tot leefbaar inkomen, is de nieuwe standaard nu strenger.

De veranderingen zullen de komende twee jaar geleidelijk aan worden toegepast . Het gaat onder meer om aanvullende vereisten met betrekking tot ontbossing, zorplicht van bedrijven en traceerbaarheid in de cacao-industrie. Met de herziene cacaostandaard draagt Fairtrade bij tot duurzamere waardeketens.

Fairtrade-standaarden zijn de regels waaraan alle actoren in de waardeketen moeten voldoen. Ze bevatten sociale, ecologische en economische criteria om te zorgen voor de duurzame ontwikkeling van producentenorganisaties.

Met geodata tegen ontbossing

Om ontbossing in cacaoproducerende landen zoals Ghana of Ivoorkust verder tegen te gaan, zullen producentenorganisaties in de toekomst verplicht zijn om geodata uit hun cacaoteeltregio's te verzamelen. Dankzij deze gegevens kunnen mederwerkers van Fairtrade ontbossing beter te begrijpen en te voorkomen. Dit voldoet ook aan de nieuwe eisen van de EU. Daarnaast sensibiliseren producentenorganisaties hun leden voor klimaat- en milieuvriendelijke productieprocessen en leiden ze daarin op.

Voor de naleving van de mensenrechten in de cacaoketen

Naast strengere milieu criteria, heeft Fairtrade ook de criteria met betrekking tot de  preventie van kinderarbeid onder cacaoproducenten in de cacaostandaard versterkt. Producentenorganisaties dienen nu effectievere controlesystemen op te zetten om gevallen van kinderarbeid op te sporen en te voorkomen.

De nieuwe standaard is ontwikkeld samen met alle belangrijke actoren van Fairtrade, zoals producentennetwerken, kleinschalige boeren en bedrijven.

De bijgewerkte standaard versterkt de missie van Fairtrade om de rechten van kleinschalige producenten  te bevorderen, zodat zij hun potentieel kunnen benutten en kunnen bijdragen aan een eerlijkere en duurzamere toekomst.