Publieke instellingen

 

Zowel op lokaal, gewestelijk als federaal niveau hebben we de betrokkenheid van de overheid nodig. Het is de overheid die de toegang van de producenten tot onze markten mogelijk maakt, en een wettelijk kader voorziet dat de goedkeuring aanmoedigt van normen en criteria in verband met eerlijke handel, en meer algemeen de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Collectief en in overleg met andere organisaties van de civiele samenleving halen we de beste resultaten. Of dat nu gebeurt in het kader van gezamenlijke campagnes als Fairtrade Gemeente, of in nauwe samenwerkingsverbanden met partners zoals bijvoorbeeld ENABEL en FTAO (Fairtrade Advocacy Office), we werken allemaal, met onze eigen kenmerken en verschillen, samen aan hetzelfde doel: een waardig inkomen voor alle producenten en een meer rechtvaardige handel.

Meer weten over onze werking, onze samenwerkingsverbanden en subsidies?