Flocert


Flocert is de onafhankelijke certificeringsorganisatie die de neutraliteit van het Fairtradesysteem garandeert. Zij werkt op het terrein en voert regelmatige en onvoorziene controles uit om na te gaan of de criteria en standaarden van het Fairtradesysteem worden nageleefd. In geval van een onregelmatigheid wordt een procedure opgestart. Die is in de eerste plaats bedoeld om de standaarden opnieuw te laten naleven door de producentenorganisatie te ondersteunen bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Maar dat neemt niet weg dat het niet-naleven van de standaarden op termijn kan leiden tot het verlies van de certificering. Ook hier vind je meer info over wat Flocert precies doet.