De ngo Fairtrade

 

Het Fairtradesysteem is een menselijke keten: het brengt mensen bij elkaar met verschillende achtergronden die door hun vak, hun engagement als burger of hun consumptiegewoonten de keuze maken om te ijveren voor eerlijke handel, en zo armoede en economische, sociale en ecologische onrechtvaardigheid mee uit de wereld willen helpen.

Make trade fair

Eerlijke handel gaat dus om heel wat mensen: producenten in het Zuiden, ngo-medewerkers, bedrijven, de distributiesector, consumenten, overheden, … Afhankelijk van hun situatie en hun capaciteiten zetten ze zich in voor een rechtvaardigere en menselijkere wereld, waarin iedereen toegang heeft tot een leefbaar inkomen én waardige levensomstandigheden. Iedereen kan iets doen: elke kleine actie maakt een verschil.

De koepelorganisatie FAIRTRADE INTERNATIONAL is verantwoordelijk voor de strategische koers van Fairtrade en de ontwikkeling van standaarden. Zij wordt gefinancierd door bijdragen van de 25 Nationale Fairtrade Organisaties in Europa, Noord Amerika, Australië en Japan. Naast de Nationale Fairtrade Organisaties zijn ook de 3 regionale producentennetwerken lid van Fairtrade International. De  producentennetwerken en de Nationale Fairtrade Organisaties hebben elk 50 % van de stemrechten in de algemene vergadering. Deze producten zijn daarom ook vertegenwoordigd in alle belangrijke beslissingsorganen en -comités. Zij nemen actief deel aan de Fairtradebeweging.

De nationale Fairtrade organisaties zoals Fairtrade Belgium, verlenen het Fairtradelabel aan producten van eerlijke handel. We werken samen met economische spelers om Fairtradeproducten bekend te maken, en we moedigen consumenten aan om eerlijke producten te kopen en om zich alleen of in groep in te zetten voor een meer rechtvaardige en duurzamere handel. Onze taken kan je samenvatten in drie belangrijke pijlers: