De Fairtrade standaarden


Producten met het Fairtrade label moeten de internationale standaarden van Fairtrade International naleven.

De Fairtrade standaarden vormen het geheel van normen die producentenorganisaties, plantages en bedrijven moeten naleven in de hele keten: van grondstof over verwerking, tot het eindproduct in de winkelrekken. Die standaarden omvatten een set van sociale, economische en ecologische criteria die een duurzame ontwikkeling van producentenorganisaties mogelijk maken.

Inhoud van de standaarden

 • Sociaal

  Versterking van de producenten en de arbeid(st)ers in het Zuiden

  • Democratische groepen (coöperatieves)
  • Organisatie in vakbonden (in het geval van werkne(e)m(st)ers)
  • Gereglementeerde arbeidsvoorwaarden
  • Verbod op kinderarbeid
  • Verbod op elke vorm van discriminatie
 • Ecologisch
  • Rationele landbouw (met respect voor het milieu)
  • Aanmoediging van biologische landbouw
  • Bescherming van natuurlijke hulpbronnen
  • Verbod om gevaarlijke pesticiden te gebruiken
  • Geen genetisch gemodificeerde zaden
 • Economisch

Het opstellen en regelmatig herzien van de standaarden behoort tot de belangrijkste taken van Fairtrade International en gebeurt volgens de richtlijnen van ISEAL, in de vorm van een transparant proces waarbij alle deelnemers betrokken worden.

Verschillende Fairtrade Standaarden

De Fairtrade standaarden omvatten essentiële eisen en ontwikkelingsindicatoren. Om een Fairtrade certificatie te krijgen, moet elke producentenorganisatie die essentiële eisen naleven. Na de eerste certificatie moeten de producentenorganisaties voldoen aan de eisen op vlak van ontwikkeling. Die eisen gaan dieper, en zijn vooral bedoeld om de organisatie en de arbeidsvoorwaarden van de producenten te verbeteren en op lange termijn doeltreffende maatregelen te nemen voor de bescherming van het milieu.

 • Productstandaarden

  Omdat de onderhandelingsvoorwaarden verschillen van product tot product, bestaan er naast de basisstandaarden ook nog specifieke standaarden per grondstof. De Fairtrade minimumprijzen en de Fairtrade premies worden bepaald per product en herkomst. Indien nodig worden ze aangepast. Meer info.

 • Trader standard

  De Fairtrade Trader Standard is bestemd voor licentiehouders, fabrikanten, importeurs en handelsactoren. De in 2015 volledig herziene standaarden leggen de klemtoon op meer transparantie om de producenten en handelsactoren een veilige en eerlijke handelsrelatie te laten opbouwen. De normen/criteria rond de betaling van de Fairtrade minimumprijs en de Fairtrade premie, het afsluiten van contracten, de voorfinanciering en de planning van de aankopen vormen de kernpunten van deze standaard. Meer info.

 • Standaard voor textiel

  Op 22 maart 2016 publiceerde Fairtrade International een standaard voor textiel die betrekking heeft op de hele productieketen. Die Fairtrade standaard voor textiel en het bijbehorende programma zijn bedoeld om de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren, en de rechten van de arbeidsters en arbeiders van de hele verwerkingsketen te versterken. Meer info.

 • Klimaatstandaard

  Fairtrade ontwikkelde de Fairtrade Climate Standard, als een manier om boeren en landbouwgemeenschappen te ondersteunen door Fairtrade Carbon Credits te produceren. Fairtrade Carbon Credit-projecten stellen producenten in staat om hun bijdrage te leveren aan het bestrijden van klimaatverandering, terwijl ze zich eraan aanpassen. Meer info.

Traceerbaarheid: ontontbeerlijk en complex

De regel voor de meeste producten

In de meeste gevallen is het product en zijn inhoud voor 100% afkomstig van de door Fairtrade gecertificeerde producentenorganisatie. Dat betekent dat de banaan met het Fairtrade label geplukt is door een Fairtrade boer. Dat geldt ook voor het andere fruit, de rozen, koffie, rijst, honing, noten, kruiden en katoen afkomstig uit eerlijke handel. Voor al deze grondstoffen is op die manier fysieke traceerbaarheid verzekerd. De Fairtrade producten worden gescheiden van de conventionele producten in de volledige toeleverings- en verwerkingsketen. De controleorganisatie FLOCERT controleert de goederen- en geldstromen doorheen de hele toeleveringsketen.

In dit geval geldt de normale regel. Wanneer een product het Fairtrade label draagt, betekent dit dat het verwerkt wordt in overeenstemming met de internationale Fairtrade standaarden. De handelspartner betaalt de Fairtrade producent een eerlijke prijs. Dat houdt twee dingen in: een Fairtrade premie, en indien nodig, een minimumprijs. Die laatste wordt actief wanneer de marktprijs lager is dan de Fairtrade minimumprijs, en vormt zo een economisch vangnet tegen prijsschommelingen. 

Uitzonderingen: cacao, suiker, vruchtensap en thee

Deze grondstoffen worden geoogst door Fairtrade landbouwers of -arbeiders, en mogen daarna op de plaats van productie in het Zuiden of tijdens de verwerking in het Noorden worden vermengd met non-Fairtrade grondstoffen. Een constante fysieke scheiding van Fairtrade en non-Fairtrade goederen kan in dit geval niet worden verzekerd.

In dit geval heeft de industrie maar het recht om de hoeveelheid Fairtrade producten te verkopen die overeenstemt met de Fairtrade grondstoffen die ze heeft aangekocht. In dat geval geldt het zogenaamde principe van 'mass balance'.  Ook deze producten dragen een Fairtrade label en voldoen voor 100% aan de Fairtrade criteria, want ook hier wordt een Fairtrade premie en een minimumprijs betaald aan de gecertificeerde producentenorganisatie. In dit geval is het ook belangrijk dat elke aankoop van een Fairtrade product een directe impact heeft op de organisatie van de producenten in het Zuiden. 

Meer weten

Fairtrade producten

Lees meer

Het label verwerven

Lees meer

Certificering & controle

Lees meer