Onze basisprincipes

Hoewel kleinschalige producenten verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de wereldwijde voedselproductie (maar liefst 70%!), verdienen de producenten vaak geen leefbaar inkomen. De oorzaak hiervan is de werking van internationale handel, meer specifiek de machtsverhoudingen tussen grote bedrijven en de producentennetwerken en de ongelijke verdeling van welvaart doorheen de waardeketen.

"Changing trade, changing lives"

Fairtrade biedt een systeem dat het mogelijk maakt om internationale handel te voeren met meer rechtvaardigheid, respect en gelijkheid. Het Fairtrade systeem draagt bij aan gelijkere verhoudingen tussen de betrokken actoren van de waardeketen: producenten die zich hebben georganiseerd in producentennetwerken, de industrie, de bedrijven, de burgers en consumenten, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Dit doet Fairtrade door in te zetten op duurzame partnerschappen. Eén van de eerste opdrachten van Fairtrade bestaat erin om de markt open te stellen voor gecertificeerde producenten. Een andere opdracht is bruggen slaan tussen alle spelers, om hen zo te wijzen op de uitdagingen in verband met eerlijke handel. Die zijn nauw verwant aan de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG's).

De Fairtrade premie en minimumprijs

Centraal in het systeem staan de Fairtrade premie en de gegarandeerde minimumprijs.

De minimumprijs

Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boer.inn.encoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boer.inn.en in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Deze handelsvoorwaarde is er om de boeren te beschermen wanneer de wereldmarktprijs daalt. Als de wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt tenminste de minimumprijs betaald. Als de wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs, ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere wereldmarktprijs. De minimumprijs fungeert dus als vangnet dat zekerheid biedt.

De Fairtrade premie

Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De boer.inn.en beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor werknemers op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.