Certificering & controle

 

De certificeringsorganisatie FLOCERT werd opgericht in 2003. Haar taak bestaat erin het naleven van de Fairtrade standaarden te controleren, en onafhankelijke certificeringen uit te voeren binnen de volledige productie- en verwerkingsketen.

Uniforme procedures over de hele wereld

Meer dan 100 speciaal opgeleide inspecteurs en inspectrices controleren alle contractpartners, op locatie en overal in de wereld, en volgen daarbij gestandaardiseerde procedures.

Rekening houden met specifieke regionale kenmerken

De inspectrices en inspecteurs van FLOCERT wonen in de verschillende landen en regio’s waar de contractpartners (elke speler in de keten) gevestigd zijn. Ze zijn goed vertrouwd met de situatie van elke regio, het wettelijk kader, de culturele achtergrond én ze spreken de lokale taal. Op die manier zijn ze in staat om de situatie ter plaatse goed te beoordelen, en weten ze waar ze vooral op moeten letten.

REGELMATIGE VORMING VAN DE INSPECTRICES EN INSPECTEURS

Om de kwaliteit en de uniformiteit van de certificeringsprocedures te garanderen, moeten alle inspecteurs en inspectrices deelnemen aan een vorming over gesprekstechnieken. Ze krijgen natuurlijk ook regelmatig diepgaande vorming over de Fairtradestandaarden, en over de manier waarop ze de naleving ervan kunnen controleren.

VARIABELE DUUR EN KOSTEN VAN DE CONTROLE

De tijd die de controles vergen – en dus de daarmee verbonden kosten – varieert enorm, afhankelijk van de grootte van de coöperatie of de plantage, de structuur van de organisatie en het aantal te certificeren producten. Over het algemeen neemt een volledige audit van een producentenorganisatie enkele dagen in beslag.

CORRIGERENDE MAATREGELEN BIJ AFWIJKING VAN DE STANDAARDEN

Na de inspectie ter plaatse stuurt de inspecteur zijn verslag naar Flocert. De bevoegde analist van Flocert beoordeelt vervolgens dat rapport, onderzoekt de eventueel vastgestelde afwijkingen van de standaarden en eist corrigerende maatregelen. Wanneer er geen enkele kritieke afwijking werd vastgesteld, krijgt de producentenorganisatie een tijdelijke handelsvergunning. Pas wanneer alle afwijkingen zijn rechtgezet, kan Flocert zijn akkoord tot certificering verlenen en een Fairtradecertificaat afleveren.

REGELMATIGE CONTROLES

Na de eerste certificering kan de contractpartner minstens twee keer per cyclus van drie jaar worden gecontroleerd. Naast die periodieke zogenaamde 'toezichtscontroles', voert Flocert ook onaangekondigde audits uit, als er een reëel risico bestaat dat de Fairtradestandaarden niet worden nageleefd.

Controlesysteem "strengthen the core"

De controles zijn bedoeld om na te gaan of de Fairtrade standaarden worden nageleefd. FLOCERT vertaalt de Fairtrade standaarden in een lijst met conformiteitscriteria die toegankelijk is voor het publiek. FLOCERT werkt met het SCORE-controlesysteem (= strengthen the CORE, de kern versterken) dat een onderscheid maakt tussen basiscriteria en ontwikkelingscriteria. Ze zetten een scoresysteem op met een schaal van 1 tot 5 om de prestatie op het vlak van de ontwikkelingscriteria te beoordelen. Dit puntensysteem is bedoeld om de beslissingen tot certificering transparanter en eenvormiger te maken.

ISO 17065-GOEDKEURING

Als organisatie voor Fairtradecertificatie voldoet FLOCERT aan de ISO-norm 17065, een internationale kwaliteitsnorm voor certificeringsinstellingen. Hiervor wordt FLOCERT één keer per jaar gecontroleerd door de Duitse accrediterings- en controle-instelling DAkkS. Dit maakt het mogelijk om een zo hoog mogelijke mate van transparantie en onafhankelijkheid bij de beslissingen over certificering te garanderen.

Meer weten:

FLOCERT

Lees meer

Standard ISO 17065

Lees meer

Fairtrade producten

Read more

De 'Taste'-catalogus

Lees meer

Stap over op Fairtrade

Lees meer

Fairtrade standaarden

Lees meer