Certificering & controle


De certificeringsorganisatie FLOCERT werd opgericht in 2003. Haar taak bestaat eruit te controleren of de Fairtrade standaarden worden nageleefd en onafhankelijke certificeringen uit te voeren binnen de volledige productie- en verwerkingsketen.

Uniforme procedures over de hele wereld

Meer dan 100 speciaal opgeleide inspecteurs en inspectrices controleren alle contractpartners en volgen daarbij gestandaardiseerde procedures.

Controlesysteem "Strengthen the core"

De controles zijn bedoeld om na te gaan of de Fairtrade standaarden worden nageleefd. FLOCERT vertaalt de Fairtrade standaarden in een lijst met conformiteitscriteria die toegankelijk is voor het publiek. FLOCERT werkt met het SCORE-controlesysteem (=strengthen the CORE, verstevig de kern) dat een onderscheid maakt tussen basiscriteria en ontwikkelingscriteria. Ze zetten een scoresysteem op met een schaal van 1 tot 5 om de prestatie op het vlak van de ontwikkelingscriteria te beoordelen. Dit puntensysteem is bedoeld om de beslissingen tot certificering transparanter en eenvormiger te maken.

ISO 17065-goedkeuring

Als organisatie voor Fairtradecertificatie voldoet FLOCERT aan de ISO-norm 17065, een internationale kwaliteitsnorm voor certificeringsinstellingen. Hiervoor wordt FLOCERT één keer per jaar gecontroleerd door de Duitse accrediterings- en controle-instelling DAkkS. Dit maakt een zo hoog mogelijke mate van transparantie en onafhankelijkheid bij de beslissingen over certificering mogelijk.

Meer weten

FLOCERT

Lees meer

Standard ISO 17065

Lees meer

Fairtrade standaarden

Lees meer