Straffe koffie op de VUB


Op woensdag 5 mei dompelden we het Pilar-gebouw van de VUB onder in koffietassen. Dat deden we in het kader van World Fair Trade Day: we wilden letterlijk de schijnwerpers richten op de meest symbolische producten van eerlijke handel. Producten die we elke dag gebruiken… Maar waar we al lang niet meer van wakker liggen wie er precies voor gezorgd heeft.

Geen duurzaamheid zonder sociale rechtvaardigheid

Kan je spreken van duurzaamheid wanneer je de mens die jouw kopje koffie heeft geproduceerd, vergeet? Het antwoord is simpel: nee. Bij Fairtrade zien we dat anders: we streven naar meer sociale rechtvaardigheid in voedsel- en productieketens. Koffieproducenten verdienen àllemaal een eerlijke prijs voor wat ze telen. Zolang koffieboeren geen toegang hebben tot een leefbaar inkomen kan er dan ook geen sprake zijn van duurzaamheid, want armoede kan nooit duurzaam zijn.

Sociale rechtvaardigheid in de koffiesector

De wereldwijde koffie-industrie levert elk jaar meer dan 200 miljard dollar op, terwijl het inkomen van de gemiddelde boer de afgelopen 20 jaar nauwelijks is veranderd. Van deze 200 miljard dollar ontvangen koffieboeren met moeite iets tussen de 6% en 10%.

Naast de economische gevolgen van de lage prijzen voor de gezinnen van koffieboeren zorgt dit ook voor een kettingreactie: verhoogde kinder- en dwangarbeid, minder aandacht voor het milieu, voedselonzekerheid, stijgende emigratiecijfers en koffie van lagere kwaliteit. Boeren die hun basisproductiekosten niet kunnen betalen, kunnen niet investeren in de noodzakelijke vernieuwing van hun boerderijen, of in duurzamere landbouwmethodes. Een negatieve spiraal die door de corona- en klimaatcrisis nog verder versterkt wordt.

Fairtrade is het enige wereldwijde duurzaamheidslabel dat een minimumprijs voor koffie garandeert. Koffiecoöperatieves met Fairtrade-label verdienen momenteel de Fairtrade minimumprijs van 1,40 dollar per pond, zo’n 40 procent meer dan de huidige marktprijs, of 1,70 dollar per pond biologische bonen. Daarnaast verdienen ze 0,20 dollar per pond Fairtrade premie, waarvan minstens 25 procent wordt geïnvesteerd in initiatieven om de productiviteit en kwaliteit te bevorderen.

Maar dat is nog altijd niet genoeg. Volgens voorlopige schattingen zou de exportprijs rond 2,00 dollar per pond moeten liggen voor een vierkoppig boerengezin in Colombia om een leefbaar loon te hebben, in de veronderstelling van een hoog, maar haalbaar productieniveau. Dat is het dubbele van de huidige marktprijs en 43 procent meer dan de huidige Fairtrade minimumprijs.

Onze oproep: iedereen kan zijn steentje bijdragen. Consumenten, grote koffiebedrijven, overheden, organisaties, bedrijven… Laten we allemaal een eerlijke prijs betalen voor onze koffie.

Edgar Chasquero Ocaña, koffieproducent in Peru

Je favoriete koffie betekent alles voor jou ... En voor de boer die ze verbouwt. Edgar werkt in LosAlamos, Peru, en zag al heel wat problemen voorbijkomen in dek offieteelt: klimaatverandering,jeugdmigratie, schimmel, prijsdalingen ... Maar hij heeft een echte passie voor zijn product, en met de Fairtrade minimumprijs,ook een vangnet. Kwaliteitskoffie verdient een kwaliteitsprijs, vind je niet?

Edgar: "Achter elke koffieboon schuilt een boer die zich de volle 100% inzet voor wat hij doet".

Koffie in 't kort

  • Koffie was het eerste Fairtrade gecertificeerde product! Meer zelfs, Fairtrade werd ooit in het leven geroepen omwille van de ineengestorte marktprijs van koffie
  • Meer dan 25 miljoen boerenfamilies en meer dan 100 miljoen mensen ter wereld zijn voor hun inkomen afhankelijk van koffie
  • Koffie is het tweede meest verhandelde handelsproduct ter wereld, na olie. De marktprijs verandert van koffie verandert gemiddeld om de drie minuten. Schommelende koffieprijzen zijn vaak te wijten aan weersomstandigheden in een producerend land, veranderingen in waardering van de munteenheid of het traditionele spel van vraag en aanbod.
  • Sinds 2016 is de wereldwijde koffieprijs voor Arabicabonen met 30% gedaald. Tegelijkertijd zijn de productiekosten voor bijvoorbeeld Colombiaanse koffieproducenten constant gebleven, en in sommige jaren zelfs gestegen.
  • De huidige prijzencrisis in de koffiesector is onhoudbaar: bijna 61 procent van de producenten verkoopt zijn koffie tegen prijzen die lager liggen dan de productiekosten.
  • Producenten zijn vaak voor 70% van hun jaarinkomen afhankelijk van de koffieteelt. Deze afhankelijkheid wordt nog groter, omdat de kosten voor producenten om in hun levensonderhoud te voorzien stijgen.
  • De ‘Coffee Belt’ is een denkbeeldige band die zich uitstrekt rond de evenaar, en waarin zich alle koffieproducerende regio’s bevinden. Enkel in deze streek heb je het perfecte klimaat om koffie te telen.