Leg bio in je winkelkar

De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Je kent vast het label met het groene blaadje? Dat is het biologische EU-label, wat garandeert dat het product voldoet aan alle Europese regels voor bio. Bio wil gezonde voeding produceren, op een gezonde manier in een veerkrachtig ecosysteem. Daarom verbiedt bio het gebruik van chemische meststoffen, chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en ggo’s. Bio wordt over de hele voedingsketen, van boer tot bord, gecontroleerd.  Dat betekent bijvoorbeeld ook strenge regels rond dierenwelzijn en een pure verwerking met beperkt aantal additieven.

In combinatie met het Europese biolabel vind je op verpakkingen van producten vaak nog een aantal andere, nationale labels of logo's met het woord bio. Die leggen vaak bijkomende criteria op. Meer info daarover vind je hier. 

Biologische landbouw produceert voedsel met uitsluitend natuurlijke grondstoffen en processen. Dat resulteert over het algemeen in een beperkte milieu-impact. Biolandbouw stimuleert:

  • verantwoord gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen
  • het behoud van de biodiversiteit
  • de bescherming van het regionale ecologische evenwicht
  • een vruchtbaardere bodem
  • het behoud van de waterkwaliteit

Fairtrade ♡ Bio

Fairtrade moedigt producenten aan om te kiezen voor een biologische productie. Zo ligt de Fairtrade minimumprijs hoger als de producent ook biogecertificeerd is. Hierdoor heeft meer dan de helft van de Fairtrade katoen-, bananenen koffieproducenten beide certificaten. In België is 70% procent van de Fairtrade gecertificeerde producten ook biologisch gecertificeerd.

Links: producten met de dubbele bio en Fairtrade certificatie op internationaal niveau

En het sociale aspect van het bioverhaal?

Hoewel de producent over het algemeen een hogere prijs krijgt voor biologische producten, heeft het EU-biolabel op zich geen sociale doelstellingen. In tegenstelling tot Fairtrade houdt het geen rekening met de werkomstandigheden en de verloning van de boer. De biosector streeft principieel wel naar een voedselproductie gebaseerd op vier kernwaarden ecologie, zorg, gezondheid en billijkheid, waarbij billijkheid staat voor correct betaald.

Het Biogarantielabel is een certificering voor biologische bedrijven die bij het produceren van bioproducten ook extra oog hebben voor lokale herkomst, eerlijke handel, duurzame verpakking, transport,... Alle bioproducten met een Biogarantie-label spreken zich uit over de prijs die de boer krijgt.

Daarnaast bestaat er sinds 2019 ook Biogarantie-Belgisch dat focust op bioproducten van Belgische ondernemers op basis van Belgische grondstoffen. Hiervoor wordt een bijkomend een kostenprijsberekening per sector ontwikkeld om de producenten een kostendekkende en faire prijs te garanderen.