Kies voor producten uit eerlijke handel

Wanneer een producent niet waardig kan leven van zijn of haar werk, kan je niet spreken van duurzaam. Slechte leefomstandigheden en (extreme) armoede liggen vaak aan de basis van vervuilende en milieuverwoestende landbouwpraktijken zoals ontbossing, watervervuiling en bodemuitputting.

Wanneer een producent moeite heeft om elke dag een maaltijd op tafel te zetten, is het een illusie te hopen dat die op een dag kan investeren in duurzamere productie. In zo'n omstandigheden ligt de prioriteit ergens anders. Of, zoals ze in Ivoorkust zeggen: ‘de hongerige maag heeft geen oren’.

Om over te schakelen op duurzame landbouwtechnieken, hebben boeren vorming nodig en moeten ze kunnen investeren in materiaal, zaden en de juiste installaties (zoals waterzuiveringsstations of wateropvangbekkens).

We moeten de producenten in de frontlinie ondersteunen, willen we duurzame landbouwpraktijken een kans geven. Daarom heeft Fairtrade - samen met de producenten die mede-eigenaar zijn van de organisatie - een label ontwikkeld dat duidelijke en ambitieuze standaarden en criteria vooropstelt op het sociale, ecologische, economische en organisatorische vlak. Met als ultieme doel: alle producenten de kans geven een waardig bestaan op te bouwen, en tegelijkertijd de aarde die ons voedt beschermen. Om hun producten als Fairtrade producten te kunnen verkopen, moeten boeren o.a. bossen beschermen, minder schadelijke stoffen uitstoten en minder energie, water en pesticiden en meststoffen verbruiken.

Binnen het Fairtrade systeem ondersteunen producentennetwerken de coöperaties met allerlei opleidingen over een zo duurzaam mogelijke productie (via thema’s als productiviteit, klimaat, gender, waterbeheer enz.).

Meer transparantie, meer samenwerking, meer sociale rechten, meer kwaliteit, meer respect voor mensen, producten en het milieu. Dit alles zet een positieve spiraal in gang: kwaliteit, expertise en ondernemerschap gaan hand in hand met het welzijn van de mensheid en de planeet.

8 dingen om te onthouden over Fairtrade:

  • Een product is niet duurzaam als de producent en zijn familie er niet waardig van kunnen leven.
  • Fairtrade is een systeem dat producenten en werknemers in Azië, Afrika en Zuid-Amerika verbindt met consumenten en bedrijven over de hele wereld, om de wereldhandel op een positieve manier te veranderen.
  • Drie netwerken van Fairtrade producenten zijn mede-eigenaar van het systeem. Ze vertegenwoordigen samen meer dan 1,6 miljoen producenten en werknemers.
  • Fairtrade vereist dat boeren zich organiseren in groepen of coöperaties. Die ondersteunen hun leden en bieden hen zakelijke mogelijkheden. Bovendien bouwen deze coöperatieve structuren aan een stevig sociaal weefsel en verbeteren ze de voorzieningen voor de hele gemeenschap.
  • Producten die het label dragen, voldoen aan strenge sociale, ecologische, economische en organisatorische standaarden. De onafhankelijke organisatie Flocert controleert dat.
  • Fairtrade verzekert een gegarandeerde minimumprijs voor producenten. Zelfs wanneer de prijzen op de wereldmarkt lager liggen, krijgen de boeren nooit minder dan de Fairtrade prijs.
  • Producentencoöperaties krijgen een Fairtrade premie: een bedrag bovenop de aankoopprijs dat ze in de gemeenschap of de coöperatie kunnen investeren.
  • Fairtrade biedt producenten opleidingen die hun kennis over milieuvriendelijke landbouw versterkt en het toepassen ervan bevordert.