Gender

 

Op deze pagina vind je alle artikels die de link tussen vrouwen en Fairtrade belichten.

Genderprogramma's binnen Fairtrade

In veel van de landen waar Fairtrade werkt, krijgen vrouwelijke boeren een lager loon dan mannen, zijn ze vaak niet in staat om land te bezitten en hebben ze geen toegang tot leningen of landbouwtrainingen. Hoewel het aantal vrouwen in leidinggevende posities in heel wat Fairtrade-producerende landen is toegenomen, zijn mannen nog steeds in de meerderheid, en worden vrouwelijke leiders vaak als uitzondering op de regel beschouwd. Als onderdeel van de strategie om dat genderevenwicht te herstellen, worden er binnen het Fairtrade-netwerk projecten en opleidingen gestart die vrouwen versterken binnen hun coöperatieve. 

Lees meer

Verhalen van Fairtradevrouwen

Vrouwelijke producenten en arbeiders staan vaak voor nog grotere uitdagingen dan mannen als het gaat om verdienen van eerlijke lonen, het bezitten van grond of inspraak in hun coöperatieves of gemeenschappen. Maar ze nemen een steeds belangrijkere positie in binnen Fairtrade: zo zijn er heel wat meer vrouwen binnen leidinggevende posities, en nemen vrouwen zelf de touwtjes in handen voor een extra inkomen. Hier lees je de verhalen van enkele sterke vrouwen binnen Fairtrade!

Lees meer

Eerlijke handel, een hefboom voor vrouwenrechten

De helft van de voeding in de wereld wordt door vrouwen geproduceerd. In landen in ontwikkeling loopt dit zelfs op tot 80%. Toch ondervinden vrouwen grote ongelijkheid.

Lees meer

AZIATISCH PRODUCENTENNETWERK START LEIDERSCHAPSSCHOOL VOOR VROUWEN

Het nieuwe programma van het netwerk van Fairtrade-producenten uit Azië en Oceanië (NAPP) wil vrouwen betere kansen geven, en meer gelijkheid creëren tussen mannen en vrouwen in de landbouwgemeenschappen.

Lees meer